Профилактика на гръбначните изкривявания

В изпълнение на дейностите по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести на Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция-Сливен организира, групова гимнастика с ученици от трети клас на ОУ „Хр.Ботев“ –Сливен. Мероприятието премина под наслов : „За стройно тяло и правилна телесна стойка“, с акцент профилактика на гръбначните изкривявания.