Проучване на обемна активност на радон в детските градини ще се проведе в област Сливен.

На 06 април 2023г. от 11,00 ч. в залата на Регионална здравна инспекция-Сливен, се проведе обучение на директори и медицински специалисти от детските градини на територията на област Сливен, във връзка с провеждане на проучване на обемна активност на радон в детските заведения.

Срещата беше открита от д-р Николина Иванова – директор на РЗИ-Сливен. Д-р Дариткова – директор дирекция „Обществено здраве“, представи Стратегията за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 – 2027 г. и Национален план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2023 – 2027 г.

Лектори бяха експерти от Национален център по радиобиология и радиационна защита-София: гл. ас. Бистра Куновска, дм и инж. хим. Десислава Джунакова.

По време на срещата бяха предоставени инструкции и детекторите, които трябва да бъдат поставени в детските заведения.

Проучването ще се проведе в периода април-юни 2023г.