Противоепидемични мерки при организирани мероприятия в условията на извънредна епидемиологична обстановка

По повод постъпили запитвания за противоепидемичните мерки при организирани мероприятия в условията на извънредната епидемиологична обстановка във връзка с COVID-19,РЗИ-Сливен напомня, че със Заповед № РД-01-489 от 31.08.2020 г. на  Министъра на Здравеопазването, е разпоредено, че:

•  Езикови центрове, образователни lцентрове, занимални, организирани от юридически и физически лица предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1.5 метра и при спазване на определените в заповедта противоепидемични мерки и указания. 

•  Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия се препоръчва да се провеждат в неприсъствена (дистанционна форма), а при невъзможност могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и при спазване на определените в заповедта противоепидемични мерки и указания. 

•  Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. в читалища, културни домове, частни обекти, военни клубове и други), при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и при спазване на определените в заповедта противоепидемични мерки и указания. 

•  Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характерза всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика до 1000 души на сектор, при заетост на местата не повече от 50%, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и при спазване на определените в заповедта противоепидемични мерки и указания. 

•  Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет и при спазване на определените в заповедта противоепидемични мерки и указания. 

•  Групови празненства на открито и на закрито ( в т.ч сватби, кръщенета и други), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и при спазване на определените в заповедта противоепидемични мерки и указания. 

•  Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в заповедта. 

•  Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички открити обществени места е препоръчително.

Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед  № РД-01-487 от 31.08.2020 г. на  Министъра на Здравеопазването.

Повече информация може да намерите на адрес: https://coronavirus.bg/bg/