Програма на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2017 година

Информираме Ви, че на сайта на Национален център по обществено здраве и анализи е публикувана Програма на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2017 година.

http://ncpha.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1550:kursove2016-2&catid=110&Itemid=529&lang=bg