Програма за продължаващо обучение „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД гр. София

Уведомяваме Ви, че в Регионална здравна инспекция – Сливен се намира на разположение ПРОГРАМА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ – тематични курсове и индивидуално обучение през 2018 година в „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД гр. София, за сведение.

Същата може да намерите тук: kursove_tokuda_2018_a5_08.01.2018