Проверки по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене 4-10.11.2016г.

За периода от 4 до 10 ноември 2016г. държавните здравни инспектори от Регионална здравна инспекция-Сливен са извършили 96 проверки по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене, както следва:

13 проверки в заведения за хранене и развлечение;

17 проверки в детски и учебни заведения;

10 проверки на открити обществени места;

33 проверки в лечебни и здравни заведения;

23 проверки в други  закрити обществени места.

За констатирани нарушения са връчени две предписания. Съставен е един акт за установяване на административно нарушение.

Проверките продължават.