Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето.

За периода 11 – 15 септември 2017г. държавните здравни инспектори от РЗИ Сливен са извършили 106 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 19 закрити обществени места; 36 детски и учебни заведения; 34 открити обществени места; 3 административни сгради; 14 лечебни и здравни заведения.

Не са констатирани нарушения. Проверките продължават.

При нарушение глобите за физическо лице са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1000 до 1500 лева, а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лева.