Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 25.02 – 01.03.2019 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 87 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 3 заведение за обществено хранене, 33 закрити обществени места, 14 детски и учебни заведения, 11 открити обществени места, 8 административни сгради, 18 лечебни и здравни заведения.

Проверките продължават. При нарушение глобите за физическо лице са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1 000 до 1 500 лева, а при повторно нарушение – от 1 500 до 3 000 лева.