Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

 

За периода 23 април – 27 април 2018 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 80 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 39 закрити обществени места; 16 детски и учебни заведения; 16 открити обществени места; 9 административни сгради.

Проверките продължават. При нарушение глобите за физическо лице са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1 000 до 1 500 лева, а при повторно нарушение – от 1 500 до 3 000 лева.