Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 12 март – 16 март 2018 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 103 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 3 заведения за обществено хранене, 42 закрити обществени места; 20 детски и учебни заведения; 14 открити обществени места; 7 административни сгради; 17 лечебни и здравни заведения.

Издадено е 1 предписание. Проверките продължават.

При нарушение глобите за физическо лице са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1 000 до 1 500 лева, а при повторно нарушение – от 1 500 до 3 000 лева.