Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

 

За периода 5 март – 9 март 2018 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 70 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 21 заведения за обществено хранене, 16 закрити обществени места; 9 детски и учебни заведения; 6 открити обществени места; 8 административни сгради; 10 лечебни и здравни заведения.

За констатирани нарушения са съставени 1 предписание и 1 акт за установени административни нарушени

Проверките продължават.

При нарушение глобите за физическо лице са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1 000 до 1 500 лева, а при повторно нарушение – от 1 500 до 3 000 лева.