Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 26 февруари – 02 март 2018г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 53 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 17 закрити обществени места;7 детски и учебни заведения; 6 открити обществени места; 3 административни сгради; 20 лечебни и здравни заведения.

Проверките продължават.

При нарушение глобите за физическо лице са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1000 до 1500 лева, а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лева.