Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 19 – 23 февруари 2018 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 82 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 3 заведения за обществено хранене; 28 закрити обществени места; 15 детски и учебни заведения; 10 открити обществени места;   14 административни сгради; 12 лечебни и здравни заведения.

За констатирани нарушения са съставени 4 акта за установени административни нарушения.

Проверките продължават.

При нарушение глобите за физическо лице са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1 000 лева. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1 000 до 1 500 лева, а при повторно нарушение – от 1 500 до 3 000 лева.