Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 12 – 16 февруари 2018г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 122 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са:

14 заведения за обществено хранене;

28 закрити обществени места;

18 детски и учебни заведения;

13 открити обществени места;

10 административни сгради;

29 лечебни и здравни заведения.

Проверките продължават.

При нарушение глобите за физическо лице са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1000 до 1500 лева, а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лева.