Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 22 – 26 януари 2018г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 49 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 8 заведения за обществено хранене; 12 закрити обществени места; 8 детски и учебни заведения; 4 открити обществени места; 1 административна сграда; 16 лечебни и здравни заведения.

За констатирани нарушения са връчени 2 акта за установени административни нарушения.

Проверките продължават.

При нарушение глобите за физическо лице са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1000 до 1500 лева, а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лева.