Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 15 – 19 януари 2018г. държавните здравни инспектори от РЗИ Сливен са извършили 10 проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 2 детски и учебни заведения; 8 лечебни и здравни заведения.

Връчени са 2 предписания.

Проверките продължават.

При нарушение глобите за физическо лице са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1 000 лева. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1 000 до 1 500 лева, а при повторно нарушение – от 1 500 до 3 000 лева.