Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 08 – 12 януари 2018г. държавните здравни инспектори от РЗИ Сливен са извършили 45 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 31 заведения за обществено хранене и развлечения; 8 закрити обществени места; 2 детски и учебни заведения; 1 открито обществено място; 3 лечебни и здравни заведения.

За констатирани нарушения са връчени 4 предписания и е съставен 1 акт за установено административно нарушение на юридическо лице. Проверките продължават.

При нарушение глобите за физическо лице са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1 000 до 1 500 лева, а при повторно нарушение – от 1 500 до 3 000 лева.