Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 20 – 24 ноември 2017г. държавните здравни инспектори от РЗИ Сливен са извършили 121 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 3 заведения за хранене и развлечение; 60 закрити обществени места; 13 детски и учебни заведения; 4 административни сгради; 9 открити обществени места; 32 лечебни и здравни заведения.

Издадено е 1 предписание. Проверките продължават.

При нарушение глобите за физическо лице са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1 000 лева. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1 000 до 1 500 лева, а при повторно нарушение – от 1 500 до 3 000 лева.