Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 30 октомври – 03 ноември 2017г. държавните здравни инспектори от РЗИ Сливен са извършили 89 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 6 обекта за хранене и развлечение; 28 закрити обществени места; 11 детски и учебни заведения; 9 открити обществени места; 2 административни сгради; 33 лечебни и здравни заведения.

Не са констатирани нарушения. Проверките продължават.

При нарушение глобите за физическо лице са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1 000 лева. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1000 до 1 500 лева, а при повторно нарушение – от 1 500 до 3 000 лева.