Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 03.02 – 07.02.2020 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 38 проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: заведения за обществено хранене -2, закрити обществени места-18, детски и учебни заведения-5, открити обществени места-2, административни сгради-7, лечебни и здравни заведения-4.

Проверките продължават. При нарушение глобите за физическо лице са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1 000 до 1 500 лева, а при повторно нарушение – от 1 500 до 3 000 лева.