Провеждане на онкологичен скрининг

От средата на месец октомври 2016г. на територията на област Сливен стартира скрининг на онкологични заболявания, организиран от Министерство на здравеопазването.
Скринингът е профилактичен метод за установяване разпространението на определен признак, симптом или заболяване сред групи от здравото население.
Настоящият скрининг е насочен към ранно откриване на признаци за рак на млечна жлеза, рак на маточната шийка и рак на дебелото и право черво и се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 г.-2020 г.
От Регионална здравна инспекция-Сливен са изпратени покани на 187 лица, които са избрани на случаен принцип от Министерство на здравеопазването. За лицата, получили покана, прегледите са напълно безплатни. Предвидено е за рак на дебелото и правото черво да бъдат прегледани – 34 лица, за рак на млечната жлеза – 67 лица, за рак на маточната шийка – 86 жени.
Ако сте получили такава покана, следва да се явите на преглед при специалист в лечебно заведение, което е заявило участие в скрининга.
Прегледите ще се провеждат до 30 ноември 2016 година.
Задължително е представянето на получената покана, която съдържа специален идентификационен код. 
В област Сливен скрининговите прегледи ще се извършват в две лечебни заведения:  „МБАЛ д-р Иван Селимински-Сливен“АД, гр. Сливен и „МБАЛ „Хаджи Димитър““ООД, гр. Сливен, от следните медицински специалисти:
Прегледи за рак на дебелото и правото черво ще бъдат извършвани от:
  • Д-р Росица Маркова – „МБАЛ д-р Иван Селимински-Сливен“АД, всеки работен ден от 12,00 до 14,00 ч. в Приемно-консултативно отделение кабинет №12, телефон 044/611 777.
Прегледи за рак на млечната жлеза ще бъдат извършвани:
  • Д-р Любомир Стойков – МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, всеки работен ден от 08,00 до 09,30 ч. в Отделение по образна диагностика, телефон 044/611 745;
  • Д-р Светлозар Едрев – МБАЛ „Х. Димитър“ ООД, телефон за записване: 044/ 618 019.
Прегледи за рак на маточната шийка ще бъдат извършвани:
  • Д-р Таня Пашева – МБАЛ „Д-р Иван Селимински“АД, в Приемно-консултативно отделение кабинет №11, телефон 044/611 808; Понеделник   от 14,00 до 18,00 ч; Вторник   от 14,00 до 16,00 ч; Четвъртък       от 14,00 до 18,00 ч.
  • Д-р Иван Радков – МБАЛ „Х.Димитър“ ООД, телефон 044/618 214.