Препоръки за комуникация на граждани и организации с администрацията на РЗИ-Сливен във връзка с установените случаи на COVID-19 у нас

Във връзка с установените в Република България случаи на COVID-19, в сградата на РЗИ Сливен се извършва пълна дезинфекция два пъти дневно. С оглед спазването на препоръките за ограничаване на контактите, Министерство на здравеопазването  препоръчва на гражданите и юридическите лица да заявяват исканите от тях услуги посредством Системата за сигурно електронно връчване, чрез имейл, чрез телефонно обаждане, чрез услугите на Български пощи или на куриерските фирми:

  • С Министерството на здравеопазването можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване (edelivery.egov.bg/Account/Login). Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез ССЕВ могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т. н.
  • Сигнали до РЗИ-Сливен могат да бъдат подавани на електронен адрес: rzi-sliven@mbox.contact.bg или телефони: 044/616200, 044/616 201.
  • Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т.н. можете да адресирате до електронен адрес:rzi-sliven@mbox.contact.bg
  • С Деловодството на РЗИ-Сливен може да се свържете и на телефон: 044/616 232.
  • Своите въпроси относно COVID-19 може да задавате денонощно на телефон 02/ 807 87 57. Информация за новия коронавирус може да намерите и на официалната интернет страница на МЗ в рубриката „Информация за коронавирус COVID-19/За граждани и За медицински специалисти“.