Превенция на туберкулозата

 

В изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г., на територията на обл. Сливен ще се проведе скрининг за установяване разпространението на Туберкулозата сред затворени рискови колективи и контактните лица от рискови групи на населението.