Практическо ръководство за безопасно управление на отпадъците от лечебните и здравни заведения

Практическо ръководство за безопасно управление на отпадъците от лечебните и здравни заведения