Поздравителен адрес от Областния Управител на област Сливен