Поздравителен адрес до РК-Сливен на професионалистите по здравни грижи

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЪЛЧАНСКА, УВАЖАЕМИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ,

От името на Регионална здравна инспекция-Сливен приемете поздрави за Вашия професионален празник – Международният ден на сестринството.
Световната здравна организация избра 2020 г. за година на медицинската сестра и акушерката. Датата на днешния празник е свързана с живота и делото на първата медицинска сестра Флорънс Найтингейл, която с личния си пример издига авторитета на сестринството.
Днес, в дни на изпитания Вие – професионалистите по здравни грижи, всеотдайно и с риск за собственото си здраве, утвърждавате високия професионализъм и незаменимата си роля при осигуряване на медицинска грижа за всеки пациент.
Благодарим ви, за Вашия труд, за високия професионализъм и за всеотдайните грижи за здравето и живота на хората!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,
Д-Р ПЕТЯ БАЛУЛОВА
Директор на Регионална здравна инспекция