План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2019 година на Медицински университет – София

 

Уведомяваме Ви, че в Регионална здравна инспекция – Сливен се намира на разположение ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2019 година на Медицински университет – София, за сведение.

План-разписанието за 2019 г. ще бъде качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Там могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение. Предложенията ще се приемат в срок до 31.08.2018 г. Електронният адрес на Медицински факултет – София е: medfac.mu-sofia.bg

Допълнителна информация може да получите на тел.: 02/952 02 80.