План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2020 г. на Медицински университет – София

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че в Регионална здравна инспекция – Сливен се намира на разположение План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2020 година на Медицински университет – София.

 План-разписанието за 2020 г. е качено и на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Там могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение. Предложенията ще се приемат в срок до 31.08.2019г.

Електронният адрес на Медицински факултет – София е: http://medfac.mu-sofia.bg/ или http://medfac.mu-sofia.com/

Допълнителна информация може да получите на тел.: 02/952 02 80.     

План-разписание 2020г: http://medfac.mu-sofia.com/sites/default/files/SDO/1Plan-%20razpisanie%202020.pdf

Заявки: http://medfac.mu-sofia.com/index.php?page_id=50