План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалистите по здравни грижи през 2016 година в Сити Клиник УМБАЛ

Уведомявам Ви, че в Регионална здравна инспекция – Сливен се намира на разположение ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ на Сити Клиник УМБАЛ за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалистите по здравни грижи през 2016 година.

При заявяване на обучения, моля да бъдат подавани само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно.

План-разписанието е качено в Интернет-страницата на Сити Клиник в раздел „Учебен отдел”. Там ще намерите и образци на заявките за обучение.

Допълнителна информация можете да получите на тел.: 02/903 8582; 0895 584 445 – г-жа Аделина Викторова.