Отменени разрешителни за употреба на биоциди

Уведомяваме Ви, че със Заповеди на Министъра на здравеопазването са отменени разрешителните за употреба на следните биоциди:

 1. Биоцид „Дипал концентрат”;
 2. Биоцид „Iodofense”;
 3. Биоцид „IdoPVP”;
 4. Биоцид „Casa 2.15 Gel Bait/Каза 2.15 Примамка под формата на гел”;
 5. Биоцид „FOVAL GEL cockroaches” ;
 6. Биоцид „FOVAL GEL ants”;
 7. Биоцид „Sojet”;
 8. Биоцид „Софаст”;
 9. Биоцид „Имидасект мравки”;
 10. Биоцид „Имидасект ”;
 11. Биоцид „БРОС – Капан за оси с течност”;
 12. Биоцид „БРОС – Капан за мравки”.

Горепосочените биоциди не могат да се пускат и предлагат на пазара.