Открита е национална телефонна линия за докладване на подозрителни транзакции, липси и кражби на прекурсори на взривни вещества

В съответствие с чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 98/2013 за България е открита национална телефонна линия за докладване на подозрителни транзакции, липси и кражби на прекурсори на взривни вещества +359(02) 814 70 70

Информация за новооткритата телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции, обвързани с Регламента, е публикувана на сайта на Главна дирекция Борба с организираната престъпност. Прилагаме линк към интернет страницата: http://www.gdbop.bg/bg/polezno