„ОТГЛЕЖДАЙТЕ ХРАНИ, А НЕ ТЮТЮН!“ Световен ден без тютюнопушене – 31 май 2023 година

Всяка година на 31 май Световната здравна организация отбелязва Световния ден без тютюнопушене. Кампанията е насочена за повишаване на осведомеността относно вредите и последиците от употребата на тютюн, излагането на вторичен дим и мотивиране за отказ от тютюнопушене.

Тази година мотото на тематичния ден ще бъде: „Отглеждайте храни, а не тютюн!“.

Целта на инициативата е да се повиши осведомеността относно алтернативното производство на култури и възможностите за маркетинг на тютюнопроизводителите, да насърчи да се отглеждат устойчиви земеделски култури, свързани с изхранването на населението по света. Нарастващата продоволствена криза е свързана с конфликти и войни, климатични сътресения, както и икономическите и социални последици от пандемията COVID-19.

В световен мащаб всяка година загиват над 8 милиона души, засегнати пряко или косвено от тютюна. Повече от 7 милиона от тях умират от директна употреба, а почти милион и двеста хиляди непушачи – от вдишването на вторичен тютюнев дим. 65 000 от тези, които умират от болести, свързани с вдишването на вторичен тютюнев дим, са деца.

Данните от Националния център по обществено здраве и анализи, включени в доклада от Националното проучване на факторите на риска за здравето на населението на Република България, 2020 г. посочват, че 39.4% от възрастното население употребява тютюн, като делът на мъжете е по-висок от жените, съответно 40.5% на 38.7%. Най-висок е делът на ежедневните пушачи – мъже във възрастовата група 45-54 г. (49.0%). Остава без промяна фактът, че 14.3% от анкетираните са започнали да пушат на 10-15-годишна възраст.

Основната част от анкетираните пушачи употребяват бездимни тютюневи изделия, наргиле и електронни цигари вкъщи (44.7%), като делът им нараства няколко пъти с възрастта. В заведенията 36.5% от анкетираните употребяват тютюневите продукти. Най-висок дял на пушещите бездимни тютюневи изделия е във възрастта 20-35 г. Около 2/3 от пушачите (67.1%) подкрепят тоталната забрана за пушене на обществени места. На пасивно пушене в дома си са изложени 53.7% от анкетираните.

Във връзка с отбелязването на 31 май 2023 година, Регионална здравна инспекция Сливен ще разположи информационен щанд пред сграда на Община Котел.

Във времето от 10,30 до 12,30 ч. ще бъдат предоставени информационни материали и възможност за безплатно изследване съдържанието на въглероден монооксид (COppm) и карбоксихемоглобин в издишан въздух за всички активни и пасивни пушачи.