Обява за конкурс инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести”

обява конкурс 2018

декларация Приложение № 2 към чл. 2, ал. 4

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС