Обучение на общопрактикуващи лекари за ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ

Информираме Ви, че Националния център за обществено здраве и анализи, предоставя възможност придобиване на допълнителна квалификация за ранно откриване на тревожност и депресия чрез платформа за дистанционно обучение на общопрактикуващи лекари.

Обучението е част от проекта „Подобрени услуги за психично здраве“ по програма „Инициативи за обществено здраве“, чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Достъпът до учебните материали е безплатен и възможен чрез валидни потребителско име и парола.

Повече информация: http://dl.ncpha.government.bg/UI/Default.aspx .