Обучение на медицински специалисти „Превенция на зависимости-алкохол и тютюн“

На 15.11.2018г. в залата на Регионална здравна инспекция Сливен се проведе обучение на медицински специалисти от детските градини и училища на територията на област Сливен на тема : „Превенция на зависимости-алкохол и тютюн“.

Лектори по темата бяха експерти от Национален център по обществено здраве и анализи –София, д-р Росица Чапарова и г-жа Ивелина Камел.

Обучението е част от дейностите които РЗИ Сливен изпълнява по Национална програма превенция на хронични незаразни болести.