Обучение за медицинските специалисти от училищата

Във връзка с реализиране на дейности по Национална програма превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., финансирани от Министерство на здравеопазването, на 25 ноември 2019 година Регионална здравна инспекция-Сливен организира обучение за медицинските специалисти от училищата по темите: „Профилактика на гръбначни изкривявания в ранна ученическа възраст“ и  „Съвременни подходи при оказване на здравни грижи при ученици с диабет“.

За лектори по темите бяха поканени д-р Богдан Сотиров специалист Обща медицина и Ортопедия и травматология  и г-жа Мариана Желязкова – асистент в Медицински университет-Варна, Филиал Сливен.