Нови регламенти към списъка на прекурсорите на взривни вещества

На вниманието на икономическите оператори

Уведомяваме Ви, че от 01 март 2017 г. влизат в сила следните делигирани регламенти:

  1. Делегиран Регламент (ЕС) 2017/214 на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с добавянето на алуминиевия прах към списъка на прекурсорите на взривни вещества в приложение II;
  2. Делегиран Регламент (ЕС) 2017/215 на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с добавянето на магнезиевия нитрат хексахидрат към списъка на прекурсорите на взривни вещества в приложение II;
  3. Делегиран Регламент (ЕС) 2017/216 на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с добавянето на магнезиевия прах към списъка на прекурсорите на взривни вещества в приложение II.