На вниманието на ОПЛ, относно съмнително болни от бруцелоза лица

В Регионална здравна инспекция С- ливен постъпи информация за наличие на животни в област Сливен с положителни проби  за  Бруцелоза.

Във връзка с това Ви насочваме вниманието към това заболяване в диференциално-диагностичен план. Необходимо е събиране на епидемиологична анамнеза включваща данни за консумация на сурово мляко и млечни продукти, недобре термично обработено месо и субпродукти, участие в израждане на животни (овце, кози).

При наличие на  неспецифична  симптоматика (неясно фебрилно състояние, главоболие, обща слабост, нощно изпотяване, необяснимо спадане на тегло и др.), при лица занимаващи се с животновъдство, ветеринарни специалисти и други, които са с повишен риск от заразяване, моля уведомете незабавно РЗИ, Дирекция „Надзор на заразните болести” и насочвайте лицата за консултация със специалист по инфекциозни болести.

Напомняме Ви, че болните от Бруцелоза лица подлежат на задължителна хоспитализация.