НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – Пакет за комуникация на риска от COVID-19 за здравни заведения

Този пакет е насочен към ръководствата на здравните заведение и здравните работници. Той включва преглед на ключовите действия, необходими за спазване на безопасност на работното място.

Актуализирано на 10 март 2020 г.