На вниманието на медицинските специалисти: Алгоритъм на поведение при лица, пристигащи от Китай (съгласно актуалната към момента дефиниция за случай)