На вниманието на гражданите на област Сливен – противоепидемични мерки

Със заповед № РД-01-748 от 02.09.2021г. на Mинистърa на здравеопазването са въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България за периода 1 септември – 30 ноември 2021 г. по време на удължената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19. Обръщаме внимание, че съгласно т.25 от Заповедта: Ръководителите на обекти, съответно организаторите на мероприятия по т. 23 и 24 предварително уведомяват за взетото решение съответната регионална здравна инспекция. Указания по прилагането на заповедта по отношение на вида на обекта/дейността и приложимите мерки, когато това е необходимо, се дават от съответната регионална здравна инспекция.

Напомняме Ви, че по решение на Областния кризисен щаб на област Сливен, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и тенденцията за увеличаване на заболеваемостта в област Сливен, със Заповед №РД-19-250/01.09.2021г. на директора на РЗИ-Сливен са въведени и допълнителни временни противоепидемични мерки за периода от 4 до 10 септември 2021г. включително, както следва:

Преустановява се провеждането в присъствена форма на всички обществени мероприятия, конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, битаци, тържища, както и всички други дейности и прояви, свързани със струпване на хора на открито и закрито;

Преустановява се провеждането на спортни събития с изключение на професионални спортове. Мачове и спортни състезания се провеждат без публика;

Преустановяват се присъствените дейности в пенсионерски клубове и читалища;

Търговски центрове, магазини тип МОЛ и общинските пазари работят при условие, че се спазва еднопосочност на движението на хора.