Места за специализанти за 2019г. за които държавата ще финансира таксата за обучение

Със заповед № РД-19-2.01.10.2019г. Министерство на здравеопазването определи местата  за специализанти за които държавата ще финансира таксата за обучение

Повече информация : Заповед № РД-19-3 на МЗ – брой места за специализанти за 2019г.