Места за специализанти за 2017г. финансирани от държавата

Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-19-2/15.09.2016г. на министъра на здравеопазването е определен броят на местата за специализанти за 2017 година, разпределени по специалности и по висши училища, за които държавата ще финансира таксата за обучение.

zapowed-rd-19-2_15092016g