МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНАВИРУС

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната по отношение на Коронавирус, Заповед на Министъра на здравеопазването и препоръки на Националния кризисен щаб е необходимо:

 • Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия, в т.ч. кина;
 • Провеждането на спортни мероприятия да се извършва без публика;
 • Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;
 • Всички лечебни заведения да заделят резерв от легла и създадат съответна организация на работа на персонала, в случай на необходимост, при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите, свързани с медицинското обслужване съгл.Наредба № 3/2013г. за утвърждаване на медицински стандарт за превенция и контрол на ВБИ и насоките на СЗО

Препоръки за детски, учебни заведения и институции:

 • Да се въведат допълнителни мерки за почистване и дезинфекция в детските заведения, строг филтър и недопускане болни служители и деца;
 • Да се въведат ограничителни мерки за посещения в Домовете за стари хора, Домовете за лица с увреждания и структури, предоставящи резидентни грижи; да се засили дезинфекциония режим в тях;
 • Всички институции с посещаване на голям брой хора да въведат мерки за дезинфекция на повърхности, брави, санитарно-битови помещения с честота по-голяма от обичайната;
 • Административните обекти, банкови клонове, офиси за обслужване на клиенти в различни учреждения да осигурят достъп за клиенти до места за измиване на ръцете;
 • Управителите и собствениците на заведения за хранене и развлечения да осигурят достатъчни количества дезинфекционни материали, да засилят дезинфекцията в работни помещения, зали за хранене, санитарно-битови помещения.

Препоръки за граждани:

 • При грипоподобни оплаквания и данни за пребиваване в  Китай, Италия, Южна Корея  или  Иран се свържете по телефона с личния си лекар, за да обсъдите здравословното си състояние и да получите указания с цел избягване на контакти пред кабинета на лекаря;
 • Спазвайте  лична хигиена и култура на поведение при кашляне и кихане (в лакътния ъгъл или в кърпа, която се изхвърля незабавно);
 • Избягвайте контакт с хора, които имат температура и кашлица;
 • При контакт с болен човек, спазвайте разстояние не по-малко от 1,5 метра; покрийте устата и носа си с маска, кърпа, шал, марля и измийте ръцете си след това, за да предотвратите разпространението на вируса;
 • Избягвайте да докосвате носа, устата и очите си преди да се измиете, тъй като, ако сте докоснали повърхности, замърсени с вируса, може да се заразите;
 • Измивайте старателно и често ръцете си с вода и сапун, не по-малко от 20 секунди;
 • Винаги разполагайте с антибактериални кърпички или гел за дезинфекция на ръце, ако няма къде да се измиете;
 • Избягвайте да се ръкувате, а ако се налага, не докосвайте лицето си преди да почистите щателно ръцете си;
 • Не палете цигара преди да се измиете с вода и сапун или дезинфектант на алкохолна основа;
 • При възможност  заявявайте, респ. плащайте  административни услуги по електронен път.

Препоръки за лице, поставено под домашна карантина

 (пристигнало от Китай, Италия, Южна Корея или Иран):

 • Ежедневно термометриране и проследяване за поява на симптоми – повишена температура, болки в гърлото, кашлица, затруднено дишане, за срок от 14 дни;
 • Спазване на дистанция спрямо хората, с които съжителства (вкл, престой/спане в отделни помещения);
 • Редовно проветряване на помещенията;
 • Хранене по различно време и с отделни съдове и прибори;
 • Избягване на контакт лице в лице;
 • Редовно почистване на дръжки на врати и повърхности;
 • Използване на отделни кърпи за ръце и други хигиенни нужди;
 • Миене на ръцете преди всяко хранене, след използване на тоалетна;
 • Ограничаване на контактите с други лица до минимум;
 • Водене на бележки за лицата, с които контактува;
 • Определя се начин за комуникация с ОПЛ и/или РЗИ за проследяване на лицето.

Препоръчваме на гражданите да спазват указанията за поведение и мерките за превенция на заболяването.

Призоваваме за високо ниво на отговорност по отношение на личното и общественото здраве!