МБАЛ „Хаджи Димитър“ обявява места за специализанти с професионална квалификация „лекар“, финансирани от държавата

МБАЛ „Хаджи Димитър“ обявява следните места за специализанти по клинични специалности за лица с професионална квалификация „лекар“, финансирани от държавата:

1.     АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ – 2 БР.
2.     АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 3 БР.
3.     ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ – 2 БР.
4.     ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА – 2 БР.
5.     КАРДИОЛОГИЯ – 3 БР.
6.     КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – 1 БР.
7.     КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ – 1 БР.
8.     НЕРВНИ БОЛЕСТИ – 2 БР.
9.     ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА – 2 БР.
10.  ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ – 1 БР.
11.  ОЧНИ БОЛЕСТИ – 2 БР.
12.  РЕВМАТОЛОГИЯ – 1 БР.
13.  СЪДОВА ХИРУРГИЯ – 2 БР.
14.  УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ – 2 БР.
15.  ХИРУРГИЯ – 2 БР.

При интерес може да се свържете с нас на тел: 044/618-502 или да ни пишете на email: mbal_hadjidimitar@abv.bg