Лятна АНТИСПИН кампания 15.08-15.09.2016г.

За поредна година Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,  стартира Национална лятна АНТИСПИН кампания.

По време на кампанията във Вирусологичната лаборатория на Регионална здравна инспекция Сливен ще се извършва безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ при следния график:

За периода 15-19.08.2016г. от 08.00 до 12.00 часа

За периода 01-15.09.2016г. всеки работен ден от 08.00 до 12.00 часа

Инициативата има за цел да се фокусира общественото внимание към отговорното сексуално поведение, употребата на презервативи и значимостта на това всеки да узнае навреме своя ХИВ статус като грижа за собственото здраве и това на своя партньор.