Логистични пунктове за доставка на ваксини в обл. Сливен

Информация за определените логистичните пунктове за доставка на ваксини в обл. Сливен по т.2 от Заповед №РД-01-350 от 17.05.2021г.: