Кърлежите

КОИ СА ТЕ?

Кърлежите са членестоноги с важно епидемиологично значение.

 • Паразитират по човека и различни видове животни
 • Пренасят причинителите на редица заболявания при човека: Кримска – Конго хеморагична треска, Марсилска треска, Ку – треска, Лаймска борелиоза и др.
 • Обитават влажни  места – гори, паркове, поляни с висока трева и храсти, морски плажове.
 • Отделят обезболяващо вещество, поради което ухапването е неусетно за човека или животните.
 • Активни са през пролетта,  лятото  и  есента.

КАКВО ДА НАПРАВИМ СЛЕД УХАПВАНЕ?

 • При откриване на  кърлеж по тялото  е необходимо отстраняването му от медицински специалист
 • Необходимо е наблюдаване мястото на ухапването и проследяване на  телесната температурата в продължение на 35 дни
 • При наличие на повишена температура, треска, отпадналост, мускулни или ставни болки, кожен обрив или други обезпокоителни симптоми потърсете съвета на лекар.

РАННОТО  И  ПРАВИЛНОТО   ОТСТРАНЯВАНЕ  НА  КЪРЛЕЖА  ВОДИ   ДО   НАМАЛЯВАНЕ   НА   РИСКА  ОТ  ЗАРАЗЯВАНЕ !

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ?

 • Не навлизайте в места с висока растителност – неокосена трева, неподкастрени храсти и др.!
 • Носете светло облекло с дълги  и стегнати ръкави и крачоли!
 • Използувайте репеленти (препарати отблъскващи кърлежите) за кожата и напръскване на дрехите!
 • Оглеждайте тялото си за наличие на впити кърлежи с цел недопускане продължителен престой върху тялото!
 • Разхождайте кучето си на каишка и на определените за целта места и редовно го преглеждайте за впити кърлежи!
 • Избягвайте контакти  с безстопанствени кучета!
 • Спазвайте правилата при обезпаразитяване на домашните животни – с ръкавици и пинсета!
 • Обработвайте с подходящи препарати домашните животни и местата, в които пребивават!