Курсове за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД)

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-01-70/02.03.2018 г. на Министъра на здравеопазването са определени регионалните здравни инспекции, които да провеждат обучения за придобиване на квалификация за изпълнител на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Предстои актуализация на обучителната програма, от страна на Министъра на здравеопазването и Министъра на земеделието, храните и горите, след което ще могат да се подават заявления за участие в  курсове в Регионална здравна инспекция-Сливен.