Конкурс за плакат „Да говорим открито за последствията от тютюна!“

Във връзка с отбелязване на Световния ден без тютюн 31 май, Министерство на здравеопазването организира конкурс за плакат на тема „Да говорим открито за последствията от тютюна!“. Регламентът на конкурса може да намерите тук:

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ „ДА ГОВОРИМ ОТКРИТО ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЮТЮНА!“

Конкурсът е индивидуален.

 • Всеки участник може да участва с една творба.
 • Творбите ще бъдат оценявани според следните две категории  участници:
  • Студенти и докторанти – всички курсове на специалност графичен дизайн от Нов Български университет и Национална художествена академия (НХА);
  • Ученици (IX–XII клас) от художествените специалности от училищата по изкуствата.

Журище оценява дигиталните плакати. Съставът на журито ще представлява: преподаватели на партньорите, представител по плакат от НХА, представител на художествена галерия, независим художник и двама представители на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Изисквания към творбите:

Проектите за плакати да бъдат изпратени в електронен формат (100/70 см, JPG, 120 dpi, Quality 10 Maximum) на СD на адрес: гр. София 1000, пл. „Св. Неделя“ № 5. 

Спечелилият голямата награда плакат ще бъде изискан във формат: 100/70 см, CMYK, 300 dpi!

Участниците да посочат следните данни в писмото:

 • Три имена
 • Възраст
 • Учебно заведение, град
 • Точен адрес
 • Телефон и e-mail за контакт на участника

Краен срок за изпращане на творбите: 30 август 2020 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през месец септември на интернет  страницата на Министерство на здравеопазването и партньорите.

Датата на награждаването ще бъде през месец ноември, 2020 г. около Международния ден без тютюнопушене (третия четвъртък на м. ноември).

Награди

Голяма награда – материална награда на стойност 500 лева (независимо от категорията на участника)

За категория участници от първата целева група (студенти и докторанти) ще се раздадат следните награди:

 • Първо място – материална награда на стойност 400 лева
 • Второ място – материална награда на стойност 200 лева
 • Трето място – материална награда на стойност 100 лева

За категория участници от втората целева група (ученици) ще се раздадат следните награди:

 • Първо място – материална награда на стойност 400 лева
 • Второ място – материална награда на стойност 200 лева
 • Трето място – материална награда на стойност 100 лева

Изложби: предстои да бъде допълнително обявено

Отпечатване и разпространение: предстои да бъде допълнително обявено

Източници на информация: 

https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day-2020-protecting-youth-from-industry-manipulation-and-preventing-them-from-tobacco-and-nicotine-use

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco